O Firmie

Firma WEBZONES została założona pod koniec 2008 roku. W chwili obecnej świadczy usługi głównie w zakresie technicznego wdrażania projektów stron internetowych.

Jedną z aktywnych specjalizacji jest przetwarzanie projektów / layoutów graficznych stron internetowych polegające na separacji poszczególnych elementów wizualnych, zakodowaniu do XHTML’a, ostylowaniu CSS, oraz oskryptowaniu (JavaScript). Możliwa jest realizacja projektów zarówno typu non-responsive design, jak i responsive design (wykonanie przy użyciu frameworka Zurb Foundation 6).

Tak przygotowane materiały mogą być później adaptowane / wdrażane przez zleceniodawcę do wybranego systemu przetwarzającego treść (CMS).

Możliwe jest również złożenie strony internetowej bez użycia cms (część serwerowa wykonywana jest przy użyciu PHP).

Firma w trybie eksperymentalnym oferuje możliwość utworzenia prostych animacji 3D wykonywanych przy użyciu Blender’a - (zobacz).

Wyżej wymienione usługi są kierowane w głównej mierze do firm zainteresowanych stałą współpracą.

Niniejsza strona ma charakter jedynie pokazowy, prezentuje wybrane realizacje w formie portfolia.


Obrazki więcej szczegółów »