Portfolio 2D

Poniżej zostały zamieszczone wybrane projekty serwisów internetowych składanych przez WEBZONES. Są to w głównej mierze wdrożenia wykonane w oparciu o dostarczony design graficzny, chyba że opisano inaczej. Ze względu na naturę prac na niniejszej stronie nie zostały udostępnione oryginalne kody źródłowe w trybie offline. Dostępne są jedynie linki do projektów w trybie online - czyli takie, które od momentu wdrożenia do chwili obecnej mogły ulec mniejszej lub większej zmianie i niekoniecznie zmiany te mogły być wykonywane przez WEBZONES.

Prawie każda część składowa projektu (np. kod źródłowy) już na etapie tworzenia jest odpowiednio katalogowany, grupowany i opisywany (w formie komentarzy) w taki sposób, aby możliwe było stosunkowo szybkie i trafne znalezienie zależności i powiązania występujące między kodem XHTML, CSS, JavaSctipt, bądź PHP. Dzięki temu niezależny web-developer, który będzie później obcował z tak wykonanym projektem będzie miał ułatwioną pracę.

Optymalizacji podlega nie tylko kod źródłowy, ale także elementy graficzne (jak najmniejszy rozmiar przy zachowaniu jak najlepszej jakości) dzięki czemu tak utworzone strony internetowe charakteryzują się stosunkowo niewielkimi rozmiarami, co przedkłada się na szybsze ładowanie i przeglądanie stron.

Jeżeli masz pytania, lub chciałbyś nawiązać współpracę napisz proszę na adres mailowy: office@webzones.eu